காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிர்காலம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிர்காலம்

இருக்கின்றது : 50% (17 வாக்குகள்)

இல்லை : 50% (17 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.