கிருத்துவப் பண்டிகைகள் 2016

கிருத்துவப் பண்டிகைகள் 2016

 

ஜனவரி

1-1-2016 – வெள்ளிக் கிழமை – ஆங்கில புத்தாண்டு

 

பிப்ரவரி

02-02-2016 – செவ்வாய் கிழமை – தேவமாதா பரிசுத்தரான திருநாள்

 

மார்ச்

24-03-2016 – வியாழக் கிழமை – பெரிய வியாழன்

25-03-2016 – வெள்ளிக் கிழமை – புனித வெள்ளி

27-03-2016 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – ஈஸ்டர் டே

 

மே

03-05-2016 – செவ்வாய்க் கிழமை – ஹொலி கிராஸ் டே

 

ஜூலை

02-06-2016 – ச‌னிக் கிழமை – தேவ மாதா காட்சியருளிய நாள்

 

ஆகஸ்ட்

06-08-2016 – ச‌னிக் கிழமை – கர்த்தர் ரூபம் மாறிய தினம்

15-08-2016 – திங்கட் கிழமை – தேவமாதா மோட்சத்திற்கான திருநாள்

 

செப்டம்பர்

08-09-2016 – வியாழக் கிழமை – தேவ மாதா பிறந்த நாள்

 

டிசம்பர்

08-12-2016 – வியாழக் கிழமை – தேவ மாதா கருவுற்ற நாள்

24-12-2016 – ச‌னிக் கிழமை – கிருஸ்துமஸ் ஈவ்

25-12-2016 – ற்றுக் கிழமை – கிருஸ்துமஸ் பண்டிகை

31-12-2016 – ச‌னிக் கிழமை – நியூ ஈயர்ஸ் ஈவ்