கிறிஸ்தவ பண்டிகைகள் 2017

கிறிஸ்தவ பண்டிகைகள் 2017 பற்றிய தேதிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

ஜனவரி

01-01-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – ஆங்கில வருடப்பிறப்பு

 

பிப்ரவரி

02-02-2017 – வியாழக் கிழமை – தேவ மாதா பரிசுத்தமான திருநாள்

 

மார்ச்

01-03-2017 – புதன் கிழமை – சாம்பல் புதன்

 

ஏப்ரல்

09-04-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – குறுத்தோலை ஞாயிறு

13-04-2017 – வியாழக் கிழமை – பெரிய வியாழன்

14-04-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – புனித வெள்ளி

16-04-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – ஈஸ்டர் ஞாயிறு

 

மே

03-05-2017 – புதன் கிழமை – ஹோலி கிராஸ்டே

 

ஜூலை

02-07-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – தேவ மாதா காட்சியருளிய நாள்

 

ஆகஸ்ட்

06-08-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – கர்த்தர் ரூபம் மாறிய தினம்

15-08-2017 – செவ்வாய் கிழமை – தேவமாதா மோட்சத்திற்கான நாள்

 

செப்டம்பர்

08-09-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – தேவமாதா பிறந்த நாள்

 

டிசம்பர்

08-12-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – தேவமாதா கருவுற்ற திருநாள்

24-12-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்

25-12-2017 – திங்கள் கிழமை – கிறிஸ்துமஸ் திருநாள்

31-12-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – நியூ இயர் ஈவ்

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.