கிழமை பிரதோசம் வழிபாடு பலன்

ஞாயிறு பிரதோசம் – சுப மங்களத்தை தரும்

திங்கள் பிரதோசம் – நல்எண்ணம், நல்அருள் தரும்

செவ்வாய் பிரதோசம் – பஞ்சம், வறுமை, பட்டினி அகலும்

புதன் பிரதோசம் – நல்ல புத்திரபாக்யம் தரும்

வியாழன் பிரதோசம் – திருமணத்தடை விலகி மாங்கல்ய பலன் கிட்டும்

வெள்ளி பிரதோசம் – எதிரிகள், எதிர்ப்பு விலகும்

சனிப் பிரதோசம் – அனைத்து துன்பமும் விலகும்

தினசரி கோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டால் பஞ்சமா பாவங்கள் விலகும். ஒரு சனிப் பிரதோசம் வழிபாடு 108 சிவபூஜை செய்த பலன் உண்டாகும்.

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.