கூடங்குளம் அணு உலை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கூடங்குளம் அணு உலை

பாதுகாப்பற்றது : 77% (27 வாக்குகள்)

பாதுகாப்பானது : 23% (8 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.