கொரோனா காலகட்டத்தில், ஐபிஎல் கிரிக்கெட்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

கொரோனா காலகட்டத்தில், ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நான்

எதிர்க்கிறேன் – 58% (23 வாக்குகள்)

வரவேற்கிறேன் – 42% (17 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.