கொரோனா கால கட்டத்தில் தேர்தல் நடத்துவது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

கொரோனா கால கட்டத்தில் தேர்தல் நடத்துவது

தவறு – 85% (17 வாக்குகள்)

சரி – 15% (3 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.