சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு எல்லா வயதுப் பெண்களும்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு எல்லா வயதுப் பெண்களும்

செல்லக் கூடாது : 77% (91 வாக்குகள்)

செல்லலாம் : 23% (27 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.