சமூகத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

சமூகத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது

தொழில் நுட்பம் : 67% (14 வாக்குகள்)

அரசியல்  : 33% (7 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.