சில‌ ஓவியங்கள்

ஓவியங்கள் எதனையும் சொல்லாமல் சொல்லுபவை. அழகான ஓவியங்கள் சில இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றைக் கண்டு ரசியுங்கள்.

 

 

பெண்
பெண்

 

 

 

அன்பு
அன்பு

– சிந்துஜா இளம்பரிதி

 

 

 

ஊஞ்சலில் ஆடும் பூனைகள்
ஊஞ்சலில் ஆடும் பூனைகள்

 

 

 

மான்
மான்

 

 

 

ஊஞ்சலில் ஆடும் பெண்
ஊஞ்சலில் ஆடும் பெண்

 

 

 

பாடும் குயில்
பாடும் குயில்

 

 

 

புலி
புலி

-அ.ஹேமரூபிணி

 

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.