சுந்தர ஆவுடையப்பன் உரை – விருதுநகர் புத்தகத் திருவிழா

சுந்தர ஆவுடையப்பன் உரை ‘தமிழ்’ அதுவும் ‘சங்கத்தமிழ், தென்றல் காற்று’ என அனைவரையும் வருடிச் சென்றது.