சுற்றுலாத் தலங்களைத் திறக்கலாமா?

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

சுற்றுலாத் தலங்களைத் திறக்கலாமா?

திறக்கக் கூடாது – 53% (8 வாக்குகள்)

திறக்கலாம் – 47% (7 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.