சென்னையில் வெள்ளம் சூழ்ந்து

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

சென்னையில் வெள்ளம் சூழ்ந்து இருக்கக் காரணம்

செயற்கை – 57% (16 வாக்குகள்)

இயற்கை – 43% (12 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.