சென்னை, கடலூர் மக்களுக்கு உதவுங்கள்

சென்னை மற்றும் கடலூர் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தங்களால் இயன்ற உதவியை மறக்காமல் உடனே செய்யுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.