சொர்க்க வனம் – தொடர்கதை

சொர்க்க வனம், பூமியின் வட துருவத்திலிருந்து தென் பகுதிக்கு, குளிர்காலத்தில் பறந்து வரும் பறவைக் கூட்டத்தின் பயணம் பற்றி விவரிக்கும் தொடர்கதை.

இடம்பெயர் பறவைகளின் வாழ்க்கையை, அறிவியல் கருத்துக்களோடு சிறப்பாக விளக்கியுள்ளார் ஆசிரியர் கனிமவாசன்.

வாருங்கள்! நாமும் சொர்க்கவனம் சென்று பார்ப்போம்!

1 – பயணத் திட்டம்

2 – பயணம் ஆரம்பம்

3 – பயணத்தில் திடீர் தடங்கல்

4 – தாயகம் தாண்டிப் பயணம்

5 – பயணத்தில் தடுமாற்றம்

6 – வாக்டெய்லுக்கு கிடைத்த நட்பு

7 – ராபின் தந்த தகவல்

8 – செயற்கை ஒளி விளைவு

9 ‍- நண்பனை சந்தித்த இருன்டினிடே

10 ‍- நண்பர்களின் உரையாடல்

11 – வேட்டை ஆபத்து

12 ‍- கடற்பயணம்

13 – வாக்டெய்லின் நிலை

14 – குருவிக் கூட்டத்தின் தவிப்பு

15 – வாக்டெய்ல் உயிர் பிழைத்தது

16 – வாக்டெய்லின் சுகவீனம் ஏன்?

17 – வாக்டெய்லின் ஆறுதல்

18 – கனலி சொன்ன செய்தி

19 – ‍இருன்டினிடே எடுத்த முடிவு

20 – கனலியின் முயற்சிகள்

21 – ‍வாக்டெய்ல் கண்ட காட்சிகள்

22 ‍- கனலியின் உபதேசம்

23 – ‍வாக்டெய்லின் மகிழ்ச்சி

24 – வாக்டெய்லை இருன்டினிடே நெருங்கியது

25 – இருன்டினிடேவின் உயிர்த் தியாகம்

26 – குருவிக்கூட்டம் தாயகம் திரும்பியது

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.