ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் சிறப்புரிமையை நீக்கி, அதை இரண்டாகப் பிரித்தது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் சிறப்புரிமையை நீக்கி, அதை இரண்டாகப் பிரித்தது

சரி : 69% (61 வாக்குகள்)

தவறு : 31% (27 வாக்குகள்)

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.