டாப் 10 ஸ்கூட்டர்கள் – மே 2016

2016ம் வருடம் மே மாதம் ஸ்கூட்டர் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 ஸ்கூட்டர்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

வ. எண் நிறுவனம் மாடல் எண்ணிக்கை
1 ஹோண்டா ஆக்டிவா 2,37,317
2 டிவிஎஸ் ஜூபிடர் 43,867
3 ஹீரோ டூயட் 33,304
4 ஹீரோ மேஸ்ட்ரோ 25,589
5 சுசூகி ஆக்செஸ் 19,390
6 யமஹா ஃபேசினோ 18,500
7 ஹோண்டா டியோ 17,099
8 யமஹா ரே 11,591
9 ஹோண்டா ஏவியேட்டர் 9,591
10 டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி பெப் பிளஸ் 9,137