டொனால்டு ட்ரம்ப் இன்னும் தோல்வியை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

டொனால்டு ட்ரம்ப் இன்னும் தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இருப்பது

தவறு – 73% (32 வாக்குகள்)

சரி – 27% (12 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.