தனி மனித கட்டுப்பாடு – கவிதை

போதையிலே குடி புகுந்த மாந்தர்களே

போதும் சாவுகள் இதனால் பூமியிலே

பேதமில்லை மது குடிக்க தடையுமில்லை

உடல் நலிந்த பின்னே வழி ஒன்றும் தெரியவில்லை

கள்ள கலப்பு சிறிதும் மனித நேயமில்லை

தள்ளாடி குடிப்பவர்கள் இறப்பும் குறையவில்லை

இதைத் தடுக்க சட்டம் மட்டும் வழியுமில்லை

தனி மனித கட்டுப்பாடு இனியிருந்தால் துன்பமில்லை!

தா.வ.சாரதி
நங்கநல்லூர்
சென்னை – 600061
கைபேசி: 9841615400
மின்னஞ்சல்: sarathydv66@gmail.com

தா.வ.சாரதி அவர்களின் படைப்புகள்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.