தமிழக‌ அரசு விடுமுறை நாட்கள் 2017

2017 ஆண்டிற்கான‌ தமிழக‌ அரசு விடுமுறை நாட்கள்

01-01-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – ஆங்கில வருடப் பிறப்பு
14-01-2017 – சனிக் கிழமை – தைப்பொங்கல்
15-01-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – திருவள்ளுவர் தினம்
16-01-2017 – திங்கள் கிழமை – உழவர் திருநாள்
26-01-2017 – செவ்வாய் கிழமை – குடியரசு தினம்
29-03-2017 – புதன் கிழமை – தெலுங்கு புத்தாண்டு
01-04-2017 – சனிக் கிழமை – வருட முடிவு வங்கி விடுமுறை
09-04-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – மகாவீரர் ஜெயந்தி
14-04-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – புனித வெள்ளி
14-04-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – அம்பேத்கர் பிறந்த தினம்
14-04-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – தமிழ் வருடப் பிறப்பு
01-05-2017 – திங்கட் கிழமை – மே தினம்
26-06-2017 – திங்கட் கிழமை – ரம்ஜான்
14-08-2017 – திங்கட் கிழமை – கிருஷ்ண ஜெயந்தி
15-08-2017 – செவ்வாய் கிழமை – சுதந்திர தினம்
25-08-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – விநாயக சதுர்த்தி
02-09-2017 – சனிக் கிழமை – பக்ரித் பண்டிகை
29-09-2017 – வெள்ளிக் கிழமை – சரஸ்வதி பூஜை / ஆயுத பூஜை
30-09-2017 – சனிக் கிழமை – விஜய தசமி
01-10-2017 – ஞாயிற்றுக் கிழமை – மொகரம்
02-10-2017 – திங்கட் கிழமை – காந்தி ஜெயந்தி
18-10-2017 – புதன் கிழமை – தீபாவளிப் பண்டிகை
02-12-2017 – சனிக் கிழமை – மிலாடி நபி
25-12-2017 – திங்கட் கிழமை – கிருஸ்துமஸ்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.