தமிழக அரசியலில் முந்தும் நடிகர்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழக அரசியலில் முந்தும் நடிகர்

கமல் : 58% (31 வாக்குகள்)

ரஜினி : 42% (22 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.