தமிழக அரசுத் தேர்வுகளில் அறிமுகமாகும் மாற்றங்கள்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழக அரசுத் தேர்வுகளில் அறிமுகமாகும் மாற்றங்கள்

முறைகேடுகளைத் தடுக்காது : 70% (7 வாக்குகள்)

முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் : 30% (3 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.