தமிழன் என்பதில் நான்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழன் என்பதில் நான்

பெருமை அடைகிறேன் : 91% (21 வாக்குகள்)

பெருமை அடையவில்லை : 9% (2 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.