தமிழர்களுக்கு தலைமைப் பண்பு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

தமிழர்களுக்கு தலைமைப் பண்பு

உண்டு – 81% (30 வாக்குகள்)

இல்லை – 19% (7 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: