தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் கட்டுப்பாட்டில்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் கட்டுப்பாட்டில்

இல்லை : 55% (6 வாக்குகள்)

உள்ளது : 45% (5 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.