தமிழ்நாட்டில் மது விற்பனையைக் குறைக்க அரசு முயற்சி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

தமிழ்நாட்டில் மது விற்பனையைக் குறைக்க அரசு முயற்சி

செய்யாது – 80% (16 வாக்குகள்)

செய்யும் – 20% (4 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: