தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது மொழியாக இந்தி படித்தால் தமிழின் வளர்ச்சி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது மொழியாக இந்தி படித்தால் தமிழின் வளர்ச்சி

பாதிக்கப்படும் : 58% (35 வாக்குகள்)

பாதிக்கப்படாது : 42% (25 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.