தோற்றுப் போனால் அழாதே!

தோற்றுப் போனால் அழாதே!
அனுபவம் பெறுவாய்!

தோற்றுப் போனால் அழாதே!
அறிவைப் பெறுவாய்!

தோற்றுப் போனால் அழாதே!
அன்பைப் பெறுவாய்!

தோற்றுப் போனால் வருந்தாதே!
வலிமை பெறுவாய்!

தோற்றுப் போனால் பயப்படாதே!
பலம் பெறுவாய்!

தோற்றுப் போனால் பதுங்காதே!
பகுத்தறிவினைப் பெறுவாய்!

தோற்றுப் போனால் அணையாதே!
அனைத்தையும் பெறுவாய்!

 

கி.அன்புமொழி

கி.அன்புமொழி
தமிழாசான்
கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
செம்பனார்கோயில், நாகை மாவட்டம்

One Reply to “தோற்றுப் போனால் அழாதே!”

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.