நம் குழந்தைகள் கணினிக்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

நம் குழந்தைகள் கணினிக்கு அடிமையாகிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.

ஆம் – 89% (34 வாக்குகள்)

இல்லை – 11% (4 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.