நான் சாதி பார்த்துத்தான்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

நான் சாதி பார்த்துத்தான் ஓட்டு போடுவேன்

இல்லை – 95% (41 வாக்குகள்)

ஆம் – 5% (2 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.