நுகர்வுக் கலாச்சாரத்திற்கு நாம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

நுகர்வுக் கலாச்சாரத்திற்கு நாம் அடிமையாகி விட்டோம்

ஆம் – 67% (6 வாக்குகள்)

இல்லை – 33% (3 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.