பட்ஜெட் 2020 எனக்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

பட்ஜெட் 2020 எனக்கு

திருப்தியாக இல்லை : 55% (12 வாக்குகள்)

திருப்தியாக உள்ளது : 45% (10 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.