பணம் இல்லாதவர்கள் அரசியலில் ஈடுபட

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

பணம் இல்லாதவர்கள் அரசியலில் ஈடுபட

முடியாது : 61% (17 வாக்குகள்)

முடியும் : 39% (11 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.