பணம்

பணம் உன்னிடம் இருந்தால்
யாரையும் உனக்கு தெரியாது.
பணம் உன்னிடம் இல்லை என்றால்
உனனை யாருக்கும் தெரியாது.

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.