பதிகம்

பதிகம் என்பது பத்துப் பாடல்களின் தொகுப்பு ஆகும். இறைவனை வேண்டி பத்துப் பாடல்களாகப் பாடப்பெற்ற சில தொகுப்புகளை இங்கே காணலாம்.

அஷ்டலட்சுமி வருகைப் பதிகம்

திருவையாறு பதிகம்

திருநாவுக்கரசரின் நமச்சிவாயப் பதிகம்

திருநீலகண்ட பதிகம்

பொருளாதார ஏற்றம் நல்கும் பதிகம்

திருமணப்பேற்றினை அருளும் வாரணம் ஆயிரம் பதிகம்

கோளறு பதிகம்

திருநீற்றுப் பதிகம்

போற்றித் திருத்தாண்டகம்

தொழில் செழிக்கும் பதிகம் – வாசி தீரவே காசு நல்குவீர்

திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருத்தொண்டத் தொகை

திருஅங்கமாலை