பிளாஸ்டிக் தடை

பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாடு மற்றும் தயாரிப்பு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

பிளாஸ்டிக் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட ஒரு கோப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. (இது ஆங்கிலத்தில் உள்ளது)

பிளாஸ்டிக் தடை தகவல்கள்

 

 

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.