புதிய கல்விக் கொள்கையை நான்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

புதிய கல்விக் கொள்கையை நான்

வரவேற்கிறேன் – 57% (21 வாக்குகள்)

எதிர்க்கிறேன் – 43% (16 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.