புதிய விவசாய சட்டங்கள், விவசாயிகளுக்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

புதிய விவசாய சட்டங்கள், விவசாயிகளுக்கு

தீமை விளைவிக்கும் – 58% (11 வாக்குகள்)

நன்மை தரும் – 42% (8 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.