பெண்கள் வாழத் தகுதியில்லாத தேசமா இந்தியா?

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

பெண்கள் வாழத் தகுதியில்லாத தேசமா இந்தியா?

இல்லை : 62% (40 வாக்குகள்)

ஆம் : 38% (25 வாக்குகள்)

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.