மகாபாரதப் போருக்கு யார் காரணம்? – யோசித்துப் பாருங்கள்

மகாபாரதப் போருக்கு யார் காரணம் என்ற கேள்விக்கான பதில் நமக்குத் தெரியும். ஆனால் இந்தக் கட்டுரையின் ஆசிரியர் மறுபரிசீலனை செய்ய வைக்கிறார்.