மகாராஷ்டிரா மக்களாட்சி தத்துவத்தை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

மகாராஷ்டிரா மக்களாட்சி தத்துவத்தை

கேலிக் கூத்தாக்குகின்றது : 60% (6 வாக்குகள்)

காப்பாற்றுகின்றது : 40% (4 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.