மக்களவை மற்றும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களை ஒரே நேரத்தில்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

மக்களவை மற்றும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களை ஒரே நேரத்தில்

நடத்தக் கூடாது : 58% (25 வாக்குகள்)

நடத்தலாம் : 42% (18 வாக்குகள்)

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.