மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுவது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுவது

சரி : 65% (22 வாக்குகள்)

தவறு : 35% (12 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.