மனித உடலே கோயில்

உள்ளம் பெருங் கோயில் ஊனுடம்பாலயம்
வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுரவாசல்
தௌளத் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்
கள்ளப் புலனைத்துக் காளா மணி விளக்கே!

– திருமூலர்

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.