மம்தா ஒரு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

மம்தா ஒரு

மாநிலத் தலைவர் – 62% (8 வாக்குகள்)

தேசியத் தலைவர் – 38% (5 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.