மரம் ஏறலாம்

தென்னைமரத்தில் ஏறலாம்

தேங்காயைப் பறிக்கலாம்

 

மாமரத்தில் ஏறலாம்

மாங்காயைப் பறிக்கலாம்

 

புளியமரத்தில் ஏறலாம்

புளியங்காயைப் பறிக்கலாம்

 

நெல்லிமரத்தில் ஏறலாம்

நெல்லிக்காயைப் பறிக்கலாம்

 

வாழைமரத்தில் ஏறினால்

வழுக்கி வழுக்கி விழுகலாம்!

அழ.வள்ளியப்பா

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.