மறக்க முடியாத மகான்

வல்லரசு இந்தியாவின் வழிகாட்டி அப்துல் கலாம் அவர்களின் வாழ்க்கையை நாம் நினைவு கொள்வோம்; நாட்டிற்கு உழைப்போம்.

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.