மிளகாய் பஜ்ஜி செய்வது எப்படி?

மிளகாய் பஜ்ஜி சுற்றுலா இடங்களிலும் பொழுபோக்கு இடங்களிலும் கிடைக்கும் நொறுக்குத்தீனி. இதனை நாம் வீட்டிலும் எளிதாகச் செய்யலாம்.