முட்டைகோஸ் – மருத்துவ பயன்கள்

முட்டைகோஸ் அதன் சிறப்பான மருத்துவ குணங்களுக்காக காய்கறிகளில் சிறப்பான இடத்தைப் பெற்றிருக்கிறது. புதிதாகப் பறிக்கப்பட்ட கோஸில் 90.2 சதவீதம் நீரும், 1.8 சதவீதம் புரதமும், 6.3 சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட்டும், 0.1 சதவீதம் கொழுப்பும், 0.6 சதவீதம் தாதுச்சத்தும், 0.03 சதவீதம் கால்சியமும், 0.05 சதவீதம் பாஸ்பரச் சத்தும் அடங்கியுள்ளன. ஒவ்வொரு 100 கிராம் முட்டைகோஸிலும் 2000 யூனிட்டுகள் வைட்டமின் ‘ஏ’யும், 60 மைக்ரோ கிராம் வைட்டமின் ‘பி’யும், 0.04 மில்லி கிராம் நியாசின் மற்றும் 124 மில்லி … முட்டைகோஸ் – மருத்துவ பயன்கள்-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.