முஸ்லீம் பண்டிகைகள் 2016

முஸ்லீம் பண்டிகைகள் 2016

07-06-2016 – செவ்வாய்க் கிழமை – ரம்ஜான் முதல் தேதி

02-07-2016 – ச‌னிக் கிழமை – லைலத்துல்கதர்

06-07-2016 – புதன் கிழமை – ரம்ஜான் குப்தா பண்டிகை

12-09-2016 – திங்கள் கிழமை – அரபா மெக்காவுக்கு ஹஜ் யாத்திரை செய்த நாள்

13-09-2016 – செவ்வாய்க் கிழமை – பக்ரீத் பண்டிகை

03-10-2016 – திங்கள் கிழமை – ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு

12-10-2016 – புதன் கிழமை- முகரம் பண்டிகை

12-12-2016 – திங்கட் கிழமை – மிலாடிநபி